Virtuální sídlo

Virtuální sídlo
OpenClips / Pixabay

Společnost s ručením omezeným je společnost, která je pokládána za kapitálovou, má však některé prvky osobní společnosti. Můžeme ji považovat za přechod od jednoduchých společností k složitému mechanismu kapitálové společnosti, kterou je akciová společnost. Základní kapitál společnosti tvoří předem určené vklady společníků. Společnost s ručením omezeným můžeme považovat za jednu z nejrozšířenějších obchodních společností.


Na následujících bodech lze pozorovat, proč není společnost s ručením omezeným čistě kapitálovou společností:

  • automaticky nelze převést podíl společníka, jen se souhlasem valné hromady
  • podíl společníků je zákonem omezen
  • pokud společník nesplatí společnosti svůj vklad, je odpovědný za její závazky

Předchůdcem každé sro může být ready made společnost. Založení společnosti s ručením omezeným nemusí být záležitostí více osob. Klidně ji může založit i jedna osoba, nejdůležitějším dokumentem je tehdy zakladatelská listina. V tomto případě je její právní formou a musí mít formu notářského zápisu. Obsahovat předepsané náležitosti: obchodní jméno, sídlo společnosti, předměty podnikání, identifikační údaje zakladatele a jiné. Každá společnost musí mít zajištěno vedení účetnictví, ke kterému mu zajisté pomůže počítač s tiskárnou, a samozřejmě kvalitní náplní do tiskárny. Právnické osoby musí vést podvojné účetnictví.

Přečtěte si:  Dejte si pozor na exekuce

Každá společnost musí mít i nějaké administrativní prostory, ve kterých provádí své aktivity a kde ji lze najít. V současnosti je možné využít i službu označenou jako virtuální sídlo.