Společnost s ručením omezeným


Společnost s ručením omezeným
OpenClips / Pixabay


Na začátku je nutné vyjasnit si několik kroků, které je třeba splnit, když chcete založenit společnost s ručením omezeným.

Důležité jsou tyto body: výběr obchodního jména, určení a prokázání sídla společnosti, určení jednatelů společnosti, určení společníků a jejich vkladů, určení správce vkladu, výběr předmětů podnikání.

Obchodní jméno společnosti – může být libovolné, nesmí se však shodovat s žádným jménem, které je již zapsané v obchodním rejstříku. Jde také o ty společnosti, které nejsou v aktuálním seznamu, jsou v likvidaci či konkurzu.

Sídlo společnosti – může být na libovolné adrese, která je definována na listu vlastnictví jako stavba. Jeho prokázání pro účely obchodního rejstříku se provádí souhlasem vlastníka sídla nebo nájemní smlouvou.

Jednatel společnosti – jedná jménem společnosti, jmenovat i odvolat ho může valná hromada. Navenek jedná jménem společnosti vůči třetím osobám, podepisuje smlouvy, zřizuje bankovní účet, podává daňové přiznání.

Společníci – vytvářejí svými vklady základní kapitál. Mají svá práva: podílet se na správě společnosti formou účasti na valné hromadě, právo podílu na zisku podle výšky a splacení svého vkladu a pod. Při vedení dokumentace společníkem zajisté pomáhají kvalitní notebooky s tiskárnami, pokud jsou inkoustové, tak s cartridgeami.

Přečtěte si:  Kreditní karta pro studenty

Správce vkladu – prohlašuje, že vklady společníků byly složeny k jeho rukám a ručí za ně celým svým majetkem do chvíle, kdy jejich nepředá společnosti.

Založení společnosti není jednoduchý proces. Jsou i společnosti, které se zabývají zakládáním a následným prodejem společností. Jsou pro lidi, kteří chtějí začít podnikat rychlejší a jednodušší.