Sociální dávky v roce 2012

Sociální dávky
geralt / Pixabay

Od 1. ledna 2012 došlo ke zvýšení částek životního i existenčního minima, což zásadně ovlivnilo všechny sociální dávky, jejichž výplata se odvíjí od jejich výše v porovnání s příjmy. Jsou to zejména dávky pomoci v hmotné nouzi, přídavky na děti a porodné. Životní minimum se od výše zmíněného data zvýšilo na částku 3 410 korun, existenční minimum bylo zvýšeno na částku 2 200 Kč.


Dávky hmotné nouze nově vyřizují úřady práce. Zde tedy rozhodují o příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení i mimořádné pomoci pro osoby v hmotné nouzi.

Příspěvek na dítě

Nejčastěji čerpanými sociálními dávkami jsou příspěvky na dítě, tzn. dětské přídavky a porodné. Nepřekročila-li vaše rodina v roce 2011, tj. v rozhodném období, svými příjmy 2,4 násobek svého životního minima, máte právo požádat si o příspěvek na dítě – podmínkou samozřejmě je, že nějaké máte. Jeho výše sice zůstala oproti předešlému roku nezměněna, ale díky navýšení životního minima by na něj mělo dosáhnout více rodin než tomu bylo v minulém roce.

Stejné pravidlo pak platí i pro výplatu porodného, to se však vztahuje jen na narození prvního dítěte a vyplácí se oprávněným ve výši 13 000 Kč při jednočetném porodu. Při narození dvojčat a vícerčat jde pak samozřejmě o částky vyšší.

Přečtěte si:  Rychlá půjčka do 5 000 korun

Rodičovský příspěvek

Další výraznou změnou, která se dotkne zejména maminek malých dětí, je sjednocení celkové výše vyplaceného rodičovského příspěvku, ať již jste se rozhodli pro kteroukoli variantu délky rodičovské dovolené. Tu bude nyní možno v průběhu jejího trvání rovněž možno libovolně měnit.

Výrazná změna postihla další známou sociální dávku, a to příspěvek na bydlení. Již jej není možno čerpat bez omezení, nýbrž jen 84 měsíců v průběhu deseti kalendářních let. Jedná se zjevně o snahu zákonodárců zamezit zneužívání této finanční pomoci a motivovat její příjemce k tomu, aby si sehnali levnější bydlení.

Protože sociální dávky v roce 2012 prošly mnoha změnami, měli byste se ve vlastním zájmu blíže informovat na stránkách úřadů práce.